Home page
Voor
patiënt
Voor zorgverlenerOver AmizContact
Amiz=
Onafhankelijk
Onpartijdig
OnbevooroordeeldAmiz flyer:

Welkom bij Amiz

Als deskundig, onafhankelijk persoon wil ik u helpen na een incident.
Door middel van mediation wordt door mij snel een gesprek tussen u en uw behandelaar geregeld. U kunt mij bereiken via het contactformulier of telefonisch in geval van spoed 7 dagen per week.

Zie ook de Amiz flyer

Drs. Wim van der Pol (MSc.)
Counselor en ziekenhuispotheker


Als gespecialiseerd ziekenhuisapotheker ben ik van 1974 tot 2011 jaar werkzaam geweest voor enkele algemene zieken-
huizen, psychiatrische instellingen en voor instellingen van verstandelijk gehandicap-
ten in Nederland. Door jarenlange betrokkenheid bij Meldingscommissies, Vertrouwenscommissies en Tuchtcolleges heb ik ruime ervaring op kunnen doen in alle soorten meldingen en klachten in de zorg. Ik ben geschoold als counselor/therapeut.


De site is bijgewerkt tot mei 2015
Klik op het logo amiz (linksboven) om naar deze welkomspagina terug te keren.Nieuws

Ziekenhuiskrant
In ziekenhuizen overlijden jaarlijks 2000 patiënten als gevolg van potentieel vermijdbare medische fouten. En dan zijn er nog de fouten zonder dodelijke afloop. Voor de partijen die dit aangaat (zowel zorgverleners als patiënten) leveren deze situaties veel stress en verdriet op. Maar veel aandacht voor individuele fouten is er niet. Wim van der Pol wil daarin met zijn nog jonge praktijk Amiz verandering brengen. Hij helpt patiënten en zorgverleners die met een incident te maken krijgen, waarbij hij zowel oog heeft voor de medisch inhoudelijke kant als de emotionele gevolgen van de zaak.
< lees meer >


Wetenswaardigheid
Weet u dat een klachtprocedure maanden kan duren, tuchtzaken soms jaren en claimzaken nog langer?

Voorbeelden van advies uit de praktijk
< lees meer >