Home page
Voor
patiënt
Voor zorgverlenerOver AmizContact
Ziekenhuiskrant
Wetenswaardigheid
Wetenswaardigheid

Weet u dat een klachtprocedure maanden kan duren, tuchtzaken soms jaren en claimzaken nog langer?

AMIZ reageert direct, geef advies en ondersteuning door snel naar de juiste persoon of instantie te verwijzen of daarmee in contact te brengen. Dat is veel effectiever.

Praktijkvoorbeeld 1:
Een patiënt met een bloedziekte krijgt van de apotheek medicijnen met een veel langere gebruiksperiode dan was voorgeschreven door de specialist. De eigen afweer is sterk verminderd en er is diabetes ontstaan. Amiz onderzoekt in overleg met de familie de oorzaken. Deze worden besproken met de betrokkenen en de voorgestelde verbeteringen blijken voor meer geneesmiddelen te gelden. De patiënt en familie worden goed begeleid in het herstelproces dat maanden nodig heeft. Men is dankbaar voor de duidelijkheid en dient geen klacht in.

Praktijkvoorbeeld 2:
Een patiënt krijgt maandenlang verkeerde medicijnen door een bereidingsfout van de apotheek. Doordat de patiënt de nieuwe medicijnen steeds bij de oude stopt in een grote doos, valt het niet op, dat de medicijnen niet goed werken. Na maanden uitgebreid lichamelijk onderzoek, worden de medicijnen onderzocht. Tussen de goede medicijnen zitten hele sterk werkzame medicijnen die aanzienlijke endocrinologische schade aanrichten. Amiz bespreekt de schade, de oorzaak en de gevolgen en stelt een rapport op over de complexe gebeurtenissen. De patiënt krijgt weer vertrouwen en dient geen klacht in.

Praktijkvoorbeeld 3:
Een patiënt voelt zich plotseling ernstig ziek en beroerd, en belt de huisartsenpost. Deze stelt een paar vragen en adviseert paracetamol. Na een paar dagen wordt de alleenstaande patiënt thuis in deplorabele toestand aangetroffen en belandt op de Intensive Care. Na wekenlang herstel wordt het voorval met Amiz besproken. Deze adviseert het Tuchtcollege in te schakelen om in het bezit te kunnen komen van alle gegevens van de huisartsenpost. Na het beluisteren van de opgenomen gesprekken wordt zowel voor de patiënt als voor de huisartsenpost duidelijk dat de ernst van de situatie niet helder is verwoord en bevraagd. De patiënt is blij met de begeleiding door Amiz.