Home page
Voor
patiënt
Voor zorgverlenerOver AmizContact
Ziekenhuiskrant
Wetenswaardigheid
Ziekenhuiskrant

Patiënten staan te vaak in de kou

Het bedrijf Amiz wil patiënten bijstaan die te maken krijgen met een medisch incident.

In ziekenhuizen overlijden jaarlijks 2000 patiënten als gevolg van potentieel vermijdbare medische fouten. En dan zijn er nog de fouten zonder dodelijke afloop. Voor de partijen die dit aangaat (zowel zorgverleners als patiënten) leveren deze situaties veel stress en verdriet op. Maar veel aandacht voor individuele fouten is er niet. Wim van der Pol wil daarin met zijn nog jonge praktijk Amiz verandering brengen. Hij helpt patiënten en zorgverleners die met een incident te maken krijgen, waarbij hij zowel oog heeft voor de medisch inhoudelijke kant als de emotionele gevolgen van de zaak.

Wim van der Pol is van origine ziekenhuisapotheker. Van 1974 tot 2011 werkte hij voor enkele algemene ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en voor instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Nederland. Daarnaast was hij jarenlang betrokkenheid bij meldings- en vertrouwenscommissies en tuchtcolleges. Het directe contact met de patiënt, dat is het wat hij tijdens zijn loopbaan het meest heeft gemist, zegt hij. Na zijn pensionering besloot hij daarmee iets te gaan doen en zette een praktijk op voor zowel patiënten als zorgmedewerkers die te maken hebben met een medisch incident. “Ik heb er behoefte aan om mensen te helpen als het fout gaat of fout dreigt te gaan. Patiënten komen nu te vaak in de kou te staan.” Van der Pol wil patiënten of zorgmedewerkers gidsen. Niet alleen medisch inhoudelijk, maar ook op emotioneel gebied. Voor dat laatste volgde hij een opleiding als counselor/therapeut. Dat deze vorm van hulp nodig is, daaraan twijfelt hij niet. Voorbeelden heeft hij genoeg. Zo werd zijn hulp kortgeleden ingeroepen door een patiënt die in het kader van een kankerbehandeling een overdosis cytostatica had gekregen. Onder meer als gevolg hiervan kreeg de patiënt diabetes. Hij vroeg zich sterk af of hij nu voor de rest van zijn leven diabetespatiënt zou blijven. Binnen het ziekenhuis was er niemand die hem hierop een antwoord gaf. Maar er was ook niemand die zich had verdiept in de achtergrond van deze vraag. De patiënt was namelijk in familiekring geconfronteerd met een ernstig verloop van diabetes. Daaruit kwam zijn ongerustheid voort. “Ik ben voor hem gaan uitzoeken hoe lang die ziekte zou kunnen duren. Daarvoor heb ik literatuur bestudeerd en specialisten geraadpleegd. Het bleek dat de ziekte hooguit vijf tot zes weken zou aanhouden. Dat kon ik hem al heel snel vertellen. Toen de man dit wist, heeft hij geen klacht meer ingediend.” De moraal van dit verhaal is dat hoe eerder dergelijke zaken worden aangepakt en duidelijkheid kan worden gegeven, hoe beter dat is. “De eerste 48 uur na een incident gaat er veel fout en gaan er veel gegevens verloren. In die uren moet je erbij zijn. Men zou mij vlak na een incident moeten inhuren. Maar in de praktijk blijkt dat moeilijk te zijn.” Toch valt er juist dan winst te boeken. Als zaken snel duidelijk kunnen worden gemaakt, zijn de emoties nog niet zo hoog opgelopen. Blijft een zaak vijf, zes weken liggen, wat gebruikelijk is in een klachtenprocedure (tuchtzaken duren nog veel langer), dan hebben mensen zich emotioneel vaak al zo ingegraven dat het veel lastiger is er nog uit te komen.

“Het counselen is heel erg nodig, dat heb ik wel gemerkt.” Zowel van de patiënt als van de zorgverleners die ook een beroep op Amiz (Advisering Medische Incidenten in de Zorg) kunnen doen. Van der Pol noemt als voorbeeld de ontreddering van een afdeling waar een kind was overleden na toediening van een verkeerd geneesmiddel. “De afdeling was helemaal van slag. De verpleging wist niet hoe zij dit moest aanpakken. Hoe ga je om met een incident? Dat is een complex psychosociaal traject. Ik probeer in het eerste stadium de emotie te kanaliseren, de zaak te analyseren en later ook verbetervoorstellen te doen.” Hiervoor heeft Van der Pol een methode ontwikkeld, het Prismagister. Amiz (een knipoog naar de veel gebruikte term onder medici: amice) wil onafhankelijke, professionele begeleiding bieden, advies en ondersteuning geven en vooral snel werken. “Zorgmedewerkers kunnen desgewenst patiënten of familieleden wijzen op het bestaan van de nieuwe praktijk. Een uitgebreide zorgverzekering dekt zelfs de kosten van de therapeutische gesprekken”, aldus Van der Pol. Kijk voor meer informatie op www.amiz.nl. Het counselen is heel erg nodig, dat heb ik wel gemerkt ‘Patiënten staan te vaak in de kou’